Òrgan de govern

Presidenta

Sra. Montserrat Candini Puig

Alcaldessa Presidenta de l'Excm. Ajuntament de Calella


 

Vicepresident

Sr. Emili Giralt Via

Director General de Sorea i Conseller Delegat Gestaigua


 

Vocals

Sr. Albert Torrent Vivancos

Regidor de l'Ajuntament de Calella i Conseller Delegat Gestaigua


 

Sr. Josep Torres Lobato

Regidor del grup municipal Socialista de l'Ajuntament de Calella


 

Sra Míriam Sellés Llauger

Regidor del grup municipal ERC de l'Ajuntament de Calella


 

Sra. Roser Casanoves Vives

Consellera en representació de el grup municipal d'ERC de l'Ajuntament de Calella


 

Sr. Sebastian Tejada García

Regidor del grup municipal de Calella en Comú de l'Ajuntament de Calella


 

Sr. Quim Vicens

Director Terrirorial de Catalunya Nord de SOREA


 

Sr. Joan Carles Virgili Font

Director de Desarrollo de Negoci


 

Sr. Andreu Masferrer

Gerent Maresme

Sr. Josep Lluis Armenter Ferrando

Director Operacions Catalunya-Balears

Assistents no Vocals

Sr. Dani Díaz

Secretaria de Gestaigua