Licitacions en Tràmit

OBRES DE MANTENIMENT DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM AL MUNICIPI DE CALELLA

Perfil del contractant de Gestaigua

Des d'aquest apartat podeu accedir a les licitacions en tràmit i realitzades del perfil del contractant de Gestaigua. També podeu consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.
Accés al perfil del contractant