Licitacions en tràmit


 

Perfil del contractant de Gestaigua

Des d'aquest apartat podeu accedir a les licitacions en tràmit i realitzades del perfil del contractant de Gestaigua. També podeu consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.
 
Accés al perfil del contractant