Funcions desenvolupades

Gestaigua té com a objecte social la gestió del cicle integral de l'aigua, i específicament del servei de subministrament d'aigua, el servei de clavegueram i la gestió del servei de sanejament i depuració del municipi de Calella.