Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

CABALÍMETRES DN 200 PER A LA SUB ZONA HOTELERA

Exercici

Exercici: 2021

Entitat

 • CIF Entidad: B-66145772
 • Nom Entitat: Gestaigua, Gestió d'Aigua de Calella SL

Adjudicatari

 • CIF Adjudicatario: A-03466604
 • Nom Adjudicatari: LOGISTUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.

Datos generales

 • Tipus de contracte: MENOR SUBMINISTRAMENT
 • Tipus de Procediment: Negociat
 • Tramitació: Ordinària
 • Clau d'Expedient: GEST/SUBM/2021/003
 • Denominació del Contracte: CABALÍMETRES DN 200 PER A LA SUB ZONA HOTELERA
 • Import d'Adjudicació:
  4.581,76
 • Plaç d'execució: 7 dies

Dates Adjudicació

 • Data d'adjudicació: 19/02/2021

Organ de Contractació

Representants: Gerent

Més informació

Informació addicional: www.gestaigua.cat

enrere