Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Subministrament d'un camió per a la neteja del Clavegueram per a Gestaigua

Exercici

Exercici: 2017

Entitat

 • CIF Entitat: B-66145772
 • Nom Entitat: Gestaigua, Gestió d'Aigua de Calella SL

Adjudicatari

 • CIF Adjudicatari: B-41522723
 • Nom Adjudicatari: REPARACIONES DE MAQUINARIA DE O.P., SL

Dades generals

 • Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENTS
 • Tipus de Procediment: Obert
 • Tramitació: Ordinària
 • Clau d'Expedient: GEST/SUB/2017/001
 • Denominació del Contracte: CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ PER A LA NETEJA DEL CLAVEGUERAM PER A L'EMPRESA GESTAIGUA
 • Pressupost Licitació:
  92.000
 • Import d'Adjudicació:
  87.500
 • Plaç d'execució: 5 / 150

Dates Adjudicació

 • Data d'adjudicació: 23/03/2017

Organ de Contractació

Representants: Consell Administració Gestaigua

Més informació

Informació addicional: www.gestaigua.cat

enrere