Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT B DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA

Exercici

Exercici: 2018

Entitat

 • CIF Entidad: B-66145772
 • Nom Entitat: Gestaigua, Gestió d'Aigua de Calella SL

Adjudicatari

 • CIF Adjudicatario: A-03466604
 • Nom Adjudicatari: LOGISTUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.

Datos generales

 • Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENTS
 • Tipus de Procediment: Obert
 • Tramitació: Ordinària
 • Clau d'Expedient: GEST/SUB/2018/LOTEB
 • Denominació del Contracte: CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT B DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA
 • Pressupost Licitació:
  2.832,22
 • Import d'Adjudicació:
  1.328,31
 • Plaç d'execució: 12 / 365

Dates Adjudicació

 • Data d'adjudicació: 26/09/2018

Organ de Contractació

Representants: Consell Administració Gestaigua

Més informació

Informació addicional: www.gestaigua.cat

enrere