Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
SUBM2022-038 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC CABALÍMETRE DN 30 PER LA MÀQUINA DE NETEJAR CARRERS 15/02/2022 387,08 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2022-038
SUBM2022-035 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC PER LA CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE JOAN COROMINES CITROEN 25/01/2022 989,42 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2022-035
SUBM2021-028 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT FONTS DE BOCA 17/11/2021 1.236,67 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-028
SUBM2021-010 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC PER INSTAL·LACIÓ DE PER LA INSTAL·LACIÓ DE LES VÀLVULES I ACCIONAMENTS DE SORTIDA DEL DIPÒSIT GENERAL DE CALELLA 21/04/2021 8.168,15 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-010
SUBM2022-043 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT GEÒFON 11/05/2022 3.478,75 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2022-043
SUBM2022-039 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC PER LA RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE : SECTOR TOYCA 28/02/2022 7.953,34 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2022-039
SUBM2021-024 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC PER LA RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE: CARRER JOVARA ENTRE SANT JOAN I SANT PERE, MONTURIOL ENTRE ÀNIMES I AMADEU I RAMON I CAJAL ENTRE RIERA CAPASPRE I VALLDEBANADOR 30/09/2021 9.717,17 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-024
GEST/SUBM/2021/005 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DATA LOGGERS PER ALS CABALÍMETRES DE LA SUB ZONA HOTELERA 09/03/2021 1.284,42 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUBM/2021/005
SUBM2021-012 COMPRA D'UNA DESBROSSADORA AMB FIL, PER TREURE HERBES EN LES INSTAL·LACIONS DEL SERVEI MUNICIPAL 07/05/2021 250,7 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-012

Mostrant l'interval 21 - 29 de 29 resultats.