Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
SUBM2021-018 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT RAJOLES 07/06/2021 1.234,2 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-018
SUBM2021-020 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC PER LA RENOVACIÓ XARXA D¿AIGUA POTABLE DELS CARRERS PP1 FASE 2: INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES I RENOVACIÓ DE XARXA CLAUDI SALOM 16/07/2021 2.962,65 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-020
GEST/SUBM/2021/001 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC OBRA SANT PERE SANT ANTONI 17/02/2021 10.394,07 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUBM/2021/001
SUBM2021-023 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA: PURIFICADOR AIRE 23/09/2021 219 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-023
GEST/SUB/2017/001 CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ PER A LA NETEJA DEL CLAVEGUERAM PER A L'EMPRESA GESTAIGUA 23/03/2017 87.500 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2017/001
GEST/SUB/2018/LOTEA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT A DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 12.850,91 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEA
GEST/SUB/2018/LOTEE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT E DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 1.926,22 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEE
GEST/SUB/2018/LOTED CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT D DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 5.769 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTED
GEST/SUB/2018/LOTEB CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT B DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 1.328,31 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEB
GEST/SUB/2018/LOTEC CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT C DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 10.290,23 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEC

Mostrant l'interval 1 - 10 de 17 resultats.