Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
SUBM2021-018 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT RAJOLES 07/06/2021 1.234,2 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-018
SUBM2021-029 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC PER LA RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE : CARRER COLOM 23/11/2021 2.576,13 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-029
SUBM2021-020 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC PER LA RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE DELS CARRERS PP1 FASE 2: INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES I RENOVACIÓ DE XARXA CLAUDI SALOM 16/07/2021 2.962,65 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-020
GEST/SUBM/2021/001 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC OBRA SANT PERE SANT ANTONI 17/02/2021 10.394,07 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUBM/2021/001
SUBM2021-023 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA: PURIFICADOR AIRE 23/09/2021 219 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-023
SUBM2022-040 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC CABALÍMETRE DN 150 PER EL SECTOR TOYCA 11/03/2022 1.837,13 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2022-040
SUBM2022-037 ANALITZADORS DE CLOR PORTÀTILS 04/02/2022 688,83 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2022-037
SUBM2021-031 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC PER LA RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE : PLAÇA CONCEPCIÓ VILA 16/12/2021 4.608,32 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-031
GEST/SUB/2017/001 CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ PER A LA NETEJA DEL CLAVEGUERAM PER A L'EMPRESA GESTAIGUA 23/03/2017 87.500 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2017/001
SUBM2022-036 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA: BOMBA AXECAR AIGUA FONT PLAÇA CATALUNYA 25/01/2022 137,83 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2022-036

Mostrant l'interval 1 - 10 de 31 resultats.