Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
GEST/SUB/2017/001 CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ PER A LA NETEJA DEL CLAVEGUERAM PER A L'EMPRESA GESTAIGUA 23/03/2017 87.500 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2017/001
GEST/SUBM/2021/005 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DATA LOGGERS PER ALS CABALÍMETRES DE LA SUB ZONA HOTELERA 09/03/2021 1.284,42 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUBM/2021/005
GEST/SUBM/2021/002 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC PER INSTAL·LACIÓ DE CABALÍMETRES A LA SUB ZONA HOTELERA 19/02/2021 2.979,76 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUBM/2021/002
GEST/SUBM/2021/003 CABALÍMETRES DN 200 PER A LA SUB ZONA HOTELERA 19/02/2021 4.581,76 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUBM/2021/003
GEST/SUBM/2021/001 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC OBRA SANT PERE SANT ANTONI 17/02/2021 10.394,07 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUBM/2021/001
GEST/SUB/2018/LOTEE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT E DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 1.926,22 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEE
GEST/SUB/2018/LOTED CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT D DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 5.769 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTED
GEST/SUB/2018/LOTEA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT A DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 12.850,91 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEA
GEST/SUB/2018/LOTEB CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT B DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 1.328,31 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEB
GEST/SUB/2018/LOTEC CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT C DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 10.290,23 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEC

Mostrant l'interval 1 - 10 de 10 resultats.