Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
GEST/SUB/2018/LOTEA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT A DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 12.850,91 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEA
GEST/SUBM/2021/005 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DATA LOGGERS PER ALS CABALÍMETRES DE LA SUB ZONA HOTELERA 09/03/2021 1.284,42 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUBM/2021/005
GEST/SUB/2018/LOTEE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT E DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 1.926,22 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEE
GEST/SUB/2018/LOTED CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT D DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 5.769 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTED
GEST/SUB/2018/LOTEB CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT B DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 1.328,31 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEB
GEST/SUB/2018/LOTEC CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LOT C DE MATERIAL HIDRÀULIC PEL MAGATZEM DE GESTAIGUA AL T.M. DE CALELLA 26/09/2018 10.290,23 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2018/LOTEC
SUBM2021-012 COMPRA D'UNA DESBROSSADORA AMB FIL, PER TREURE HERBES EN LES INSTAL·LACIONS DEL SERVEI MUNICIPAL 07/05/2021 250,7 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-012
SUBM2021-018 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT RAJOLES 07/06/2021 1.234,2 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-018
SUBM2021-008 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT EQUIPS MESURADORS DE CO2 PER A L'OFICINA 08/04/2021 528,21 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient SUBM2021-008
GEST/SUB/2017/001 CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ PER A LA NETEJA DEL CLAVEGUERAM PER A L'EMPRESA GESTAIGUA 23/03/2017 87.500 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient GEST/SUB/2017/001

Mostrant l'interval 1 - 10 de 14 resultats.