Contractes de serveis

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient
GEST/SERM/2021/004 CONTRACTACIÓ REALITZACIÓ DE PROVES ESTAT ESTRUCTURAL FORMIGÓ I ACER DE L'INTERIOR DIPÒSIT GENERAL CALELLA 26/02/2021 3.486,93 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient GEST/SERM/2021/004
GEST/SERM/2021/006 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ANALITZADOR DE DESINFECTANT I INJECCIÓ D'HIPOCLORIT SÒDIC A LA FONT DE LA PLAÇA DE LES VELES 10/03/2021 4.651,94 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient GEST/SERM/2021/006

Mostrant l'interval 1 - 3 de 3 resultats.