Contractes de serveis

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient
SERM2021-016 Instal·lació Telecontrol Plaça de les Veles 31/05/2021 2.195,09 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-016
SERM2021-014 Manteniment Calderins Estacions Elevació Servei 27/05/2021 1.622,96 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-014
SERM2021-022 TALA ARBRES DIPÒSIT GENERAL: LATERAL COSTAT GIRONA 22/09/2021 1.790,8 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-022
SERM2021-019 Disseny Rètols instal·lacions 09/06/2021 217,8 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-019
SERM2021-017 Adequació instal·lació elèctrica Plaça de les Veles 07/06/2021 4.346,2 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-017
GEST/SERM/2021/004 Contractació realització de proves estat estructural formigó i acer de l'interior dipòsit general Calella 26/02/2021 3.486,93 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient GEST/SERM/2021/004
SERM2021-009 Realització nova caldereria i de la font de la plaça Catalunya 14/04/2021 7.148,14 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-009
SERM2021-013 Renovació sostre de l'oficina per un tema de PRL 08/05/2021 3.375,9 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-013
GEST/SERM/2021/006 Contractació subministrament i muntatge d'analitzador de desinfectant i injecció d'hipoclorit sòdic a la font de la Plaça de les Veles 10/03/2021 4.651,94 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient GEST/SERM/2021/006

Mostrant l'interval 1 - 10 de 10 resultats.