Contractes de serveis

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
SERM2023-001 DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS A LA RIERA CAPASPRE, AL T.M. DE CALELLA 19/01/2023 4.997,3 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2023-001
Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient
SERM2021-016 Instal·lació Telecontrol Plaça de les Veles 31/05/2021 2.195,09 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-016
SERM2021-030 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE RENOVACIÓ DE L'EBAR A LA RIERA CAPASPRE 26/11/2021 3.206,5 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-030
SERM2021-033 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ANALITZADORS DE CLOR CONTINU 21/12/2021 9.048,38 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-033
SERM2022-042 RENTING DESFIBRIL·LADOR 25/04/2022 47,8 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2022-042
SERM2021-014 Manteniment Calderins Estacions Elevació Servei 27/05/2021 1.622,96 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-014
SERM2023-004 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ CARREGADORS VEHICLES ELÈCTRICS 05/06/2023 4.227,76 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2023-004
SERM2021-027 MANTENIMENT EXTINTORS 04/10/2021 140,84 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-027
SERM2021-022 TALA ARBRES DIPÒSIT GENERAL: LATERAL COSTAT GIRONA 22/09/2021 1.790,8 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-022

Mostrant l'interval 1 - 10 de 17 resultats.