Contractes de serveis

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient
SERM2021-016 Instal·lació Telecontrol Plaça de les Veles 31/05/2021 2.195,09 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-016
SERM2021-030 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE RENOVACIÓ DE L'EBAR A LA RIERA CAPASPRE 26/11/2021 3.206,5 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-030
SERM2021-033 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ANALITZADORS DE CLOR CONTINU 21/12/2021 9.048,38 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-033
SERM2022-042 RENTING DESFIBRIL·LADOR 25/04/2022 47,8 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2022-042
SERM2021-014 Manteniment Calderins Estacions Elevació Servei 27/05/2021 1.622,96 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-014
SERM2021-027 MANTENIMENT EXTINTORS 04/10/2021 140,84 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-027
SERM2021-022 TALA ARBRES DIPÒSIT GENERAL: LATERAL COSTAT GIRONA 22/09/2021 1.790,8 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-022
SERM2021-019 Disseny Rètols instal·lacions 09/06/2021 217,8 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2021-019
SERM2022-044 CURS LEGIONEL·LA 31/05/2021 629,2 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient SERM2022-044

Mostrant l'interval 1 - 10 de 15 resultats.