Contractes d'obres

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
OB/02/18 CONTRACTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA 02/11/2018 89.938,5 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient OB/02/18
GEST/OB/2016/001 Contracte d'obres de manteniment de les xarxes de distribució d'aigua potable i sanejament gestionades per Gestió d'Aigua de Calella SL 14/09/2016 242.973 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient GEST/OB/2016/001
OB/01/17 Projecte de renovació del clavegueram del Carrer Sant Jaume, pK 668 del terme municipal de Calella 21/11/2017 77.348,93 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient OB/01/17

Mostrant l'interval 1 - 3 de 3 resultats.