Contractes d'obres

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
OB/01/17 Projecte de renovació del clavegueram del Carrer Sant Jaume, pK 668 del terme municipal de Calella 21/11/2017 77.348,93 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient OB/01/17
OBCIM2021-015 Contractació de l'obra civil per a la realització de la renovació de la canonada d'aigua potable carrer Colom. 28/05/2021 16.300,44 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient OBCIM2021-015
OBCIM2021-007 Contractació de l'obra civil per a la realització de arranjaments dels forjats i dels murs de formigó de l'interior del dipòsit general de Calella, hi ha la necessitat de renovar les sortides actuals, doncs estan totalment malmeses per el pas del temps. 26/03/2021 33.360,79 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient OBCIM2021-007
GEST/OB/2016/001 Contracte d'obres de manteniment de les xarxes de distribució d'aigua potable i sanejament gestionades per Gestió d'Aigua de Calella SL 14/09/2016 242.973 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient GEST/OB/2016/001
OB/02/18 CONTRACTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA 02/11/2018 89.938,5 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient OB/02/18
OBCIM2021-011 Contractació de l'obra civil per a la realització del creuament del col·lector de Clavegueram a la NII de la entrada del parc Dalmau al carrer Sant Josep. 30/04/2021 25.355,8 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient OBCIM2021-011

Mostrant l'interval 1 - 6 de 6 resultats.