Relació amb la ciutadania

Enllaços als diferents punts a través dels quals els ciutadans poden entrar en relació amb Gestaigua, tant per a l'obtenció d'informació com per a la realització de tràmits en línia. Enquestes de satisfacció dels usuaris del servei.