Accionistes de la societat

Gestaigua és una empresa mixta de serveis, participada en un 51% per l'Ajuntament de Calella, titular dels serveis, i en un 49% per SOREA.